جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://78.39.35.222/handle/10722/198039
عنوان: Roles of the CHADS2 and CHA2DS2-VASc scores in post-myocardial infarction patients: Risk of new occurrence of atrial fibrillation and ischemic stroke
پدیدآورنده: Lau, GKK
Chan, PHM
Yiu, KH
Chan, YH
Liu, S
Chan, KH
Yeung, CY
Li, LSW
Tse, HF
Siu, DCW
تاریخ انتشار: 2014
آدرس: http://78.39.35.222/handle/10722/198039
شناسه ها: Cardiology Journal, 2014
229236
http://hdl.handle.net/10722/198039
مجموعه(های):Faculty of medicine

پیوست های این کاربرگه
جهت دسترسی به تمام متن روی لینکهای موجود در بخش آدرس کلیک کنید.


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.