جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://78.39.35.222/handle/Hannan/29016
عنوان: MOLECULAR CELL BIOLOGY
پدیدآورنده: Harvey Lodish Arnold Berk Chris A. Kaiser Monty Krieger Anthony Bretscher Hidde Ploegh Angelika Amon Matthew P. Scott
تاریخ انتشار: 2013
ناشر: W. H. Freeman and Company
آدرس: http://78.39.35.222/handle/Hannan/29016
شابک : 978-1-4292-3413-9
مجموعه(های):General Medicine

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
Harvey F Lodish_ et al-Molecular cell biology-W.H. Freeman and Co (2013).pdf366.6 MBAdobe PDFتصویر
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filePreview???    درخواست کپی


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.