جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://78.39.35.222/handle/Hannan/30146
Title: Harrison's principles of internal medicine
Authors: Denis L. Kasper ...[et al.]
Keywords: Internal Medicine
Issue Date: 2015
Publisher: McGraw-Hill
Description: Kasper, Denis L
URI: http://78.39.35.222/handle/Hannan/30146
ISBN: 978-0-07-180216-1
Appears in Collections:General Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Harrison's Principles of Internal Medicine 2015 www.ketabpezeshki.com.pdf19th edition of Harrison179.31 MBAdobe PDFDownload
Harrison's Principles of Internal Medicine 2015 www.ketabpezeshki.com.pdf19th edition of Harrison179.31 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.